Ceny pro vítěze

24.04.2009 07:32

KOS Jesenice získal pro letošní rok od sponzorů ceny pro vítěze v celkové hodnotě převyšující 90 t. kč. Rozhodně se vyplatí pro potencionální vítěze kategorií a další vyhlašované posečkat na vyhlášení.

Co se týče zveřejnění délky tratí pro jednotlivé kategorie, prozatím nejsou všechny dopilovány. Proto je ani do termínu přihlášek nezveřejníme, aby poté nedošlo ke změně délky a přehlašování závodníků. Nicméně platí, že se budeme snažit dostát směrných časů. 

Zpět