PODĚKOVÁNÍ

25.05.2009 11:54

Tímto bychom chtěli poděkovat všem spolupořadatelům  z většiny klubů ZČO a z některých klubů z celé ČR. Jejich pomoci si velice vážíme. Také děkujeme všem sponzorům jak finanční, tak materiálovou podporou. Jejich loga s odkazy najdete v sekci partneři závodu.

Zpět