Zde je rozpis závodu schválený soutěžní komisí ČSOB:


Rozpis ke stažení: Rozpis JES.pdf (141,6 kB) 

Pořadatelský orgán:

Český svaz orientačního běhu

Pořadatelský subjekt:

KOS JESENICE (www.kosjesenice.cz)

Termín:

16. - 17. května 2009

Centrum:

Krty u Jesenice, 3 km Z od Jesenice (okr. Rakovník)

Klasifikace:

Sobota 16. 5. 2009 - závod jednotlivců, klasická trať
Neděle 17. 5. 2009 - závod jednotlivců, krátká trať

Kategorie:

DH10C, DH12C, DH14B, DH16AB, DH18AB, DH20AB, DH21E,A,B,C
DH35B, DH40B, DH45B, DH50B, DH55B, DH60B,DH65B, H70B, H75B
T3 , T5
– tratě pro příchozí, HDR – rodiče s dětmi (fáborkovaná trať).

Přihlášky:

Přes přihlašovací systém na https://www.obhana.cz. Nouzově e-mailem v povinném formátu ČSOB na: prihlasky@kosjesenice.cz.
Do přihlášky uveďte požadavek na ubytování a výpočet plateb.

TERMÍN PO 27.4.2009 23.59 hod. Později s příplatkem 100% a jen podle možností pořadatele (netýká se kategorií T3, T5 a HDR).

Informace:

Na webu: www.kosjesenice.cz/viklan2009
Emailem: bilymilan@volny.cz, výjimečně +420 723 612197 (Milan Bílý)

Vklady:

                                  sobota 16.5. neděle 17.5.
DH21EABC, DH16A-DH20A 160,- 130,-
DH16B – DH20B, DH35B - DH55B 140,- 120,-
DH10C – DH14B a ostatní 70,- 70,-
zapůjčení SI čipu 50,- 50,-
Veškeré platby zasílejte na účet:

Název účtu: KOS Jesenice
Adresa: KOS Jesenice, Křižíkova 350, 270 33 Jesenice
Číslo účtu: 543471319/0800
Banka: Česká spořitelna, a.s., pobočka Rakovník
Var. symbol: číslo oddílu v adresáři ČSOB.

Prezentace:

Sobota 16.5.             10:00 - 12.00 hod.               v centru
Neděle 17.5.             08:00 - 09:00 hod.               v centru

Start:

Sobota 16.5.             00 = 12:30 hod.         vzdálenost z centra do 1.200 m
Neděle 17.5.             00 = 09:30 hod.         vzdálenost z centra do 1.200 m

Mapy:

Sobota 16.5.             Viklan 1:15 000, E=5 m
Neděle 17.5.             Krtské skály 1:10 000, E=5 m

Podle platného mapového klíče, stav k 03/2009.
Hlavní kartograf – Václav Bohuslav.
Rozměry map budou max. A3, všechny mapy budou vodovzdorně upraveny.
Předchozí mapa „Viklan“ (1991) bude zveřejněna na webu závodu.

Terén:

Sobota 16.5. - mírně kopcovitý, místy výskyt kamenů a skal, hlubokých údolí, částečně rovinatý, množství porostových detailů, paseky a hustníky.

Neděle 17.5. - kopcovitý velmi členitý terén, četné kamenné homole a lomy, nepřehledné prostředí se sníženou viditelností, místy kamenitý podklad, nadm. výška po oba dny 430 – 530 m.n.m.

Ubytování:

Pořadatel zajišťuje pouze následující ubytování:

A - tělocvična a třídy v ZŠ Jesenice (vl. spacák, karimatka) 70,- Kč / osoba a noc
B - nocleh přímo v centru závodů ve vlastním stanu 70,- Kč / osoba a noc

Další ubytování si mohou závodníci zajistit sami:
RZ Pod Kempem (p. Peterka)
V Jahodovém lese

ATC Jesenice
Hotel Jesenice
Chata Irena
Penzion Na Cháti
+420 606 380966
+420 774 979535
+420 604 237597
+420 608 029189
+420 313 599260, 163
+420 313 599388
+420 313 599740

Parkování:    

Parkování bude organizováno pořadatelem na vyhrazeném místě, v obci Krty je parkování ZAKÁZÁNO. Autobusy zde vyloží závodníky a odjedou parkovat do Jesenice.
POZOR, Z PARKOVIŠTĚ DO CETRA 200 – 1000 m, podle toho jak brzy dorazíte.

Dětská školka:

V centru závodu bude zajištěna dětská školka.

Funkcionáři:

ředitel:                                                   Milan Bílý R2
hlavní rozhodčí:                                       Tomáš Kalenský, R1
stavitel tratí:                 sobota                 Milan Bílý, R2
                                   neděle                 Petr Bílý, R2

Použitý systém ražení:

elektronický - SportIdent

Předpis:

Závodí se podle platných pravidel OB a Soutěžního řádu ČSOB. Protesty pouze písemně hlavnímu rozhodčímu s vkladem 200,- Kč.

Partneři závodu
(3. 3. 2009):

Gigasport, Český svaz orientačního běhu, T-Mapy, Toi Toi, Mercuri International, Žaket, HSH Sport, Časopis Orientační běh, Město Jesenice, Středočeský kraj, MUS a.s., Mountfield Jesenice, SKIINDEX.CZ, Procter&Gamble-Rakona, Valeo autoklimatizace Rakovník, jízdní kola Rezek-Rezková Rakovník, Autostop Rakovník, Pila Jesenice, Lesy ČR a.s., Slůně - svět jazyků, Z+M Servis, CS21 Nextnet s.r.o.


Rozpis byl schválen soutěžní komisí ČSOB dne 12.02.2009.